Upadłości
konsumenckie

Maria Czaja

Sąd Rejonowy w Toruniu

sygnatura akt V GUp 91/20

Data ogłoszenia upadłości: 19 maja 2020 r.

Data obwieszczenia w MSiG: 9 czerwca 2020 r.

Urszula Gruszczyńska

Sąd Rejonowy w Toruniu, sygnatura akt V GUp 3/20

Data ogłoszenia upadłości: 8 stycznia 2020 r.

Data obwieszczenia w MSiG: 19 lutego 2020 r.