Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez mw-doradcy.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)
Łubinowa 46-48 lok. 8

87-100 Toruń

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Tatiana Marszałek, licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1388, kontakt: ul. Łubinowa 46-48 lok. 8, 87-100 Toruń. 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, telefoniczną czy tradycyjną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi z zakresu doradztwa gospodarczego i finansowego, usługi informatyczne.
  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną czy tradycyjną nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwo zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Mają Państwo również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
  5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się z Administratorem.
  7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.