Marszałek Wołowska

Sztuwe

 

Doradcy Restrukturyzacyjni i Upadłościowi

O Nas

Zajmujemy się  kompleksową obsługą postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych..
Oferujemy wsparcie zarówno dłużnikom jak i wierzycielom na każdym etapie postępowania.
Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację. Reprezentujemy klientów przed sądem. Uczestniczymy także w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach ugodowych.
Świadczymy usługi prawne zarówno dla upadłych (konsumentów oraz przedsiębiorców), jak i wierzycieli.
Oferujemy wsparcie przy analizie sytuacji prawnej przedsiębiorstw i osób fizycznych,  przygotowaniu wniosków, reprezentacji przed sądem oraz wobec wierzycieli.
W naszym zespole pracują doświadczeni radcowie prawni i adwokaci oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Współpracujemy z doradcami finansowymi, księgowymi i  biegłymi rewidentami oraz specjalistami z różnych dziedzin (np. prawa budowlanego, IT).
Sądy wyznaczają nas do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy sądowego, nadzorcy sądowego.
Świadczymy również usługi polegające na wspieraniu tych podmiotów, zarządów spółek, upadłych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zajmujemy się doradztwem w zakresie restrukturyzacji i upadłości firm oraz bierzemy udział w sądowych postępowaniach, których przedmiotem jest restrukturyzacja i upadłość.

Oferta

Sporządzanie opinii prawnych

w zakresie restrukturyzacji i upadłości

Doradztwo prawne

dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością i przedsiębiorstw niewypłacalnych

Pełnienie funkcji doradcy

restrukturyzacyjnego – na zlecenie dłużnika – w trakcie procesu restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Przygotowywanie wniosków

o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców

Przygotowywanie wniosków

o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Zgłaszanie wierzytelności

w postępowaniach upadłościowych

Reprezentacja wierzycieli

w radach wierzycieli

Opracowanie wstępnego planu

restrukturyzacyjnego

Opracowanie planu

restrukturyzacyjnego

Zaskarżanie orzeczeń

wydanych w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zapraszamy do kontaktu